Poučenie o rizikáchObchodovanie na finančných,kapitálových trhoch,obchodovanie s derivátmi,forex,futures

je rizikové.

Každý sám zodpovedá za vlastné obchodné rozhodnutia a za svoje prípadné zisky či straty s obchodov.

Nie sú žiadne záruky ziskov ani strát.Každý obchoduje na vlastné meno.Akéhoľvek rozhodnutie obchodovať

kúpiť čo predať je výhradne Vašim rozhodnutím.

Pred obchodovaním sa uistite,že rozumiete danému obchodovaniu.

Informácie tu uvedené majú informatívy charakter neslúžia ako konkrétny tip na uskutočnenie konkrétnych obchodov.

Motto:

Každé obchodovanie na svete sprevádza riziko.Bez risku nie je zisku.