Všetky tieto poplatky zahrnujú paušálne

licencie za používanie externých softwarových modulov a indikátorov a s tým spojené know how,

za možnosť podpory v slovenskom jazyku pokiaľ poskytovateľ má možnosť v danej chvíli a čase túto poskytnúť a pokiaľ táto podpora nie je

bezdôvodná alebo týkajúca sa opakovane tej istej veci,ktorá už bola vybavená.

Za možnosť využívať opakovane a prehrávať

videosúbory poskytivateľa na výukové účely,audiosúbory pre vlastnú potrebu a prípadne aj možnosť si aj nahrávať novovzniknuté

audio,videoa ostatné súbory podľa úrovne pokiaľ

budú takéto vytvorené poskytovateľom.

obchodovanie forex Poplatky sú : pridaný spread 2 body nakup aj predaj/Uvedené licencie sú platnépre vlastnú potrebu pre 1 osobu

na max. 2 počítach súčasne a týkaju sa osoby alebo osob konkretne,sú neprevoditeľné na 3. osoby.

Poskytovateľ má právo neposkytnúť uvedené licencie,pokiaľ obchodník aktívne neobchoduje tj. za kalendárny rok neuskutočnil minimálne 12 obchodov

alebo jeho ročný objem obchodov bol menší ako 10,0 šTANDARTNéHO lotu.

záujemca sa uskutočnením prveho obchodu zavazuje k využívaniu uvedeného na 36 mesiacov z ročnou výpovednou lehotou s tým, že

pokiaľ nebola podaná výpoved do 30.6. daného roka tak sa zmluva automaticky predlžuje

o 1 rok. Zmeny vyhradené a prípadné aktuálne poplatky bude možné vidieť on line v platforme vtrader v časti poplatek na live účte

prípadne aj tu.

Návrat na hlavnú stránku

http://akcieforexburzakomodity.cheapindex.com/